EXTERIOR

ออกแบบตกแต่งร้านยา-คลินิก-โรงพยาบาล-bluework-ออกแบบภายนอก

งานออกแบบตกแต่งภายนอก

Exterior design

งานออกแบบภายนอกที่คำนึงถึง กฏข้อบังคับภายนอกอาคาร พร้อมบ่งบอกลัษณะเด่นของร้านอย่างชัดเจน เพื่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ดึงดูดสายตาด้วยป้ายคลุมอาคาร กันสาด และป้ายหน้าร้าน ขนาดความสูง ความกว้าง ความลึกให้เหมาะสมกับตำแหน่งติดตั้ง